Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2021-09-01 06:50:52
Size: 2522
Comment:
Revision 8 as of 2021-09-01 06:56:22
Size: 2616
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
      Class, Namespace, Methode (Main)       * Class
      *
Namespace
      *
Methode (Main)
Line 21: Line 23:
===== Opgave: ===== ====== Opgave: ======
Line 29: Line 31:
===== Opgave: =====
Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det?
Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp"
Indtast program fra videon og ændre i variable værdier. <<BR>>Kør programmet og se om der virker som du forventer.
====== Opgave: ======
Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det? <<BR>> <<BR>>
Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp" <<BR>>
Indtast program fra videon og ændre i variable værdier. <<BR>>Kør programmet og se om der virker som du forventer. <<BR>>
Line 35: Line 37:
===== Opgave: =====
Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127?
Opret ny console solution i visual studio.
Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp"
Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer.
====== Opgave: ======
Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127? <<BR>> <<BR>>
Opret ny console solution i visual studio. <<BR>>
Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp" <<BR>>
Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer. <<BR>>
Line 50: Line 52:
    Integer, strings, char
        Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.
    * Integer
    *
strings
    *
char
Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.
Line 60: Line 64:
===== Opgave: ===== ====== Opgave: ======

C# Begynder

Uge 35

Hvad er C# og hvad kan vi bruge det til

Installation af udviklings miljø (IDE) Visual Studio Express

ved offline installation brug usbstik og denne installations kommando i program folderen: vs_Community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Sikre at udviklingsmiljøet virker

 • “Hello world” konsol program
  • Kort forklaring på programmets elementer
  • Class
  • Namespace
  • Methode (Main)

Opgave:
 • Ændre ”hello world” programmet så der skrives noget andet i konsollen end ”hello world”

Uge 36

Video om variabler https://youtu.be/EEyeOBexN0g

Opgave:

Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det?

Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp"
Indtast program fra videon og ændre i variable værdier.
Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Video om data typer https://youtu.be/XQwscaKOAXE

Opgave:

Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127?

Opret ny console solution i visual studio.
Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp"
Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Det er ikke så vigtigt om I når det hele. Vi tager det op igen i næste uge. Tag det roligt og fokuser på skrive program kode rigtigt ind.

Uge 37

Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program

 • Integer
 • strings
 • char

Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Snak om validering af input

 • Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Snak om statement og conditions

Opgave:

Lav et program som spørg om brugerens navn og alder. (måske fælles whiteboard opgave som start)

Svar tilbage med navn og hvis brugerens alder ikke er mellem 7 og 17 år oplys brugeren om at han/hun ikke kan gå til Coding Pirates.

Udstyr
Medbring egen computer med mindst 12GB plads.

Csharp (last edited 2021-11-30 07:33:13 by HenrikPankoke)