Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2021-08-31 08:51:53
Size: 1644
Comment:
Revision 7 as of 2021-09-01 06:50:52
Size: 2522
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 28: Line 28:
Video om variabler https://youtu.be/EEyeOBexN0g
===== Opgave: =====
Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det?
Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp"
Indtast program fra videon og ændre i variable værdier. <<BR>>Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Video om data typer https://youtu.be/XQwscaKOAXE
===== Opgave: =====
Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127?
Opret ny console solution i visual studio.
Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp"
Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer.

{{{#!wiki note
Det er ikke så vigtigt om I når det hele. Vi tager det op igen i næste uge.
Tag det roligt og fokuser på skrive program kode rigtigt ind.
}}}

=== Uge 37 ===

C# Begynder

Uge 35

Hvad er C# og hvad kan vi bruge det til

Installation af udviklings miljø (IDE) Visual Studio Express

ved offline installation brug usbstik og denne installations kommando i program folderen: vs_Community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Sikre at udviklingsmiljøet virker

  • “Hello world” konsol program
    • Kort forklaring på programmets elementer Class, Namespace, Methode (Main)

Opgave:
  • Ændre ”hello world” programmet så der skrives noget andet i konsollen end ”hello world”

Uge 36

Video om variabler https://youtu.be/EEyeOBexN0g

Opgave:

Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det? Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp" Indtast program fra videon og ændre i variable værdier.
Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Video om data typer https://youtu.be/XQwscaKOAXE

Opgave:

Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127? Opret ny console solution i visual studio. Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp" Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Det er ikke så vigtigt om I når det hele. Vi tager det op igen i næste uge. Tag det roligt og fokuser på skrive program kode rigtigt ind.

Uge 37

Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program

  • Integer, strings, char
    • Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Snak om validering af input

  • Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Snak om statement og conditions

Opgave:

Lav et program som spørg om brugerens navn og alder. (måske fælles whiteboard opgave som start)

Svar tilbage med navn og hvis brugerens alder ikke er mellem 7 og 17 år oplys brugeren om at han/hun ikke kan gå til Coding Pirates.

Udstyr
Medbring egen computer med mindst 12GB plads.

Csharp (last edited 2021-11-30 07:33:13 by HenrikPankoke)