Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2021-08-31 07:56:57
Size: 1730
Comment:
Revision 6 as of 2021-08-31 08:51:53
Size: 1644
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
<<BR>>
Line 18: Line 17:
<<BR>> Kort forklaring på programmets elementer
      Class - https://da.wikipedia.org/wiki/Klasse_(datalogi)
         
Namespace
         
Methode (Main)
    Kort forklaring på programmets elementer

Class, Namespace, Methode (Main)
Line 34: Line 32:
<<BR>> Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.         Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.
Line 52: Line 50:
}}}  }}}

C# Begynder

Uge 35

Hvad er C# og hvad kan vi bruge det til

Installation af udviklings miljø (IDE) Visual Studio Express

ved offline installation brug usbstik og denne installations kommando i program folderen: vs_Community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Sikre at udviklingsmiljøet virker

  • “Hello world” konsol program
    • Kort forklaring på programmets elementer Class, Namespace, Methode (Main)

Opgave:
  • Ændre ”hello world” programmet så der skrives noget andet i konsollen end ”hello world”

Uge 36

Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program

  • Integer, strings, char
    • Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Snak om validering af input

  • Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Snak om statement og conditions

Opgave:

Lav et program som spørg om brugerens navn og alder. (måske fælles whiteboard opgave som start)

Svar tilbage med navn og hvis brugerens alder ikke er mellem 7 og 17 år oplys brugeren om at han/hun ikke kan gå til Coding Pirates.

Udstyr
Medbring egen computer med mindst 12GB plads.

Csharp (last edited 2021-11-30 07:33:13 by HenrikPankoke)