Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2021-08-31 07:53:01
Size: 1706
Comment:
Revision 5 as of 2021-08-31 07:56:57
Size: 1730
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 18: Line 18:
   Kort forklaring på programmets elementer <<BR>> Kort forklaring på programmets elementer
Line 20: Line 20:
      Namespace
      Methode (Main)
     Namespace
          Methode (Main)
Line 34: Line 34:
    Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program. <<BR>> Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

C# Begynder

Uge 35

Hvad er C# og hvad kan vi bruge det til

Installation af udviklings miljø (IDE) Visual Studio Express

ved offline installation brug usbstik og denne installations kommando i program folderen:
vs_Community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Sikre at udviklingsmiljøet virker

  • “Hello world” konsol program


Kort forklaring på programmets elementer

Opgave:
  • Ændre ”hello world” programmet så der skrives noget andet i konsollen end ”hello world”

Uge 36

Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program

  • Integer, strings, char


Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Snak om validering af input

  • Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Snak om statement og conditions

Opgave:

Lav et program som spørg om brugerens navn og alder. (måske fælles whiteboard opgave som start)

Svar tilbage med navn og hvis brugerens alder ikke er mellem 7 og 17 år oplys brugeren om at han/hun ikke kan gå til Coding Pirates.

Udstyr
Medbring egen computer med mindst 12GB plads.

Csharp (last edited 2021-11-30 07:33:13 by HenrikPankoke)