Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2021-08-31 06:20:58
Size: 13
Comment:
Revision 3 as of 2021-08-31 07:47:14
Size: 1291
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
C# Begynder = C# Begynder =

=== Uge 35 ===
Hvad er C# og hvad kan vi bruge det til
  https://da.wikipedia.org/wiki/C_Sharp

Installation af udviklings miljø (IDE)
Visual Studio Express
  https://visualstudio.microsoft.com/vs/express/
{{{#!wiki note
ved offline installation brug usbstik og denne installations kommando i program folderen:
<<BR>>
vs_Community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional
}}}

Sikre at udviklingsmiljøet virker
   “Hello world” konsol program
   Kort forklaring på programmets elementer
      Class - https://da.wikipedia.org/wiki/Klasse_(datalogi)
      Namespace
      Methode (Main)

Opgave:
     Ændre ”hello world” programmet så der skrives noget andet i konsollen end ”hello world”


=== Uge 36 ===

Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program
    Integer, strings, char
    Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Snak om validering af input
    Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer
{{{#!wiki important
'''Udstyr'''
<<BR>>
Medbring egen computer med mindst 12GB plads.
}}}

C# Begynder

Uge 35

Hvad er C# og hvad kan vi bruge det til

Installation af udviklings miljø (IDE) Visual Studio Express

ved offline installation brug usbstik og denne installations kommando i program folderen:
vs_Community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Sikre at udviklingsmiljøet virker

Opgave:

  • Ændre ”hello world” programmet så der skrives noget andet i konsollen end ”hello world”

Uge 36

Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program

  • Integer, strings, char Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Snak om validering af input

  • Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Udstyr
Medbring egen computer med mindst 12GB plads.

Csharp (last edited 2021-11-30 07:33:13 by HenrikPankoke)