Differences between revisions 15 and 16
Revision 15 as of 2021-09-28 09:00:48
Size: 4083
Comment:
Revision 16 as of 2021-10-04 09:59:00
Size: 5324
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
=== Uge 41 ===
==== Opsamling på det vi har lært: ====
Vi laver et spil. Spillet hedder "Gæt tallet"<<BR>>
Spil Flow:<<BR>>
Velkomst til brugeren<<BR>>
Spørg bruger om hvad det største tal skal være<<BR>>
Bed brugeren om at gæt tallet<<BR>>
Fortæl om tallet er gættet, eller om det er højere eller mindre end tallet som der blev gættet på.<<BR>>
Forsæt til tallet er gættet.<<BR>>
Fortæl brugeren om hvor mange forsøg der blev brugt.<<BR>>

===== Ekstra: =====
Lav indtastnings validering på navn og tal indtastninger<<BR>>
Spørg om brugeren vil spille igen.<<BR>>
Lav en "Spiller 2" som er computer styret. Spiller 1 og Spiller 2 gætter på skift.<<BR>>


=== Uge 40 ===

==== Dagens Program: ====
Et kig på '''Int32.TryParse()'''<<BR>>
   Vi laver et lille program hvor vi spørg bruger om alder og tjekker om de har indtastet et tal<<BR>><<BR>>
Løkker<<BR>>
   While<<BR>>
   DoWhile<<BR>><<BR>>
Et kig på Random() objekt.<<BR>>
   hvad er det og hvordan kan vi bruge det i vores program.<<BR>><<BR>>

==== Opgave: ====
Lav et program som udskriver fem tilfældige tal mellem 0 og 100 (int) på skærmen.<<BR>>
Ekstra opgave: ændre så tallene bliver mellem 0 og bruger valgt højeste tal.


=== Uge 39 ===
==== Fra sidste uge: ====
If statement
   en og flere conditions/betingelser

==== Dagens Program: ====
Et kig på '''Int32.TryParse()'''<<BR>>
   Vi laver et lille program hvor vi spørg bruger om alder og tjekker om de har indtastet et tal<<BR>><<BR>>
Egne Metoder<<BR>>
   Uden og med parameter<<BR>>
   Med og uden retur værdi<<BR>><<BR>>
Et kig på Random() objekt.<<BR>>
   hvad er det og hvordan kan vi bruge det i vores program.<<BR>><<BR>>

==== Opgave: ====
Lav et program som udskriver fem tilfældige tal mellem 0 og 100 (int) på skærmen.<<BR>>
Ekstra opgave: ændre så tallene bliver mellem 0 og bruger valgt højeste tal.

=== Uge 38 ===
==== Fra sidste uge: ====
Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

==== Dagens Program: ====
Snak om validering af input
    Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Snak om statement, operators og conditions
   If statement
   en og flere conditions/betingelser https://www.w3schools.com/cs/cs_conditions.php

Et kig på de forskellige operatorer
   Operators https://www.w3schools.com/cs/cs_operators.php

===== Opgave: =====
Lav et program som spørg om brugerens navn og alder.
{{attachment:if_program.jpeg}}

Svar tilbage med navn og hvis brugerens alder ikke er mellem 7 og 17 år oplys brugeren om at han/hun ikke kan gå til Coding Pirates.

=== Uge 37 ===

==== opstarts opgave: ====
Hent filen http://pankoke.dk/files/DemoApp.zip <<BR>>
Udpak og flyt mappen til c:\temp folderen på din computer <<BR>>
har du ikke c:\temp folderen skal du oprette den <<BR>>
Udpak filen DemoApp.Zip <<BR>>
Åben visual studio solution filen (DemoApp.sln)<<BR>>
Kør programmet <<BR>>

==== Dagens Program: ====
Opfølgning på opgave fra sidste uge<<BR>><<BR>>
Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program
    * Integer
    * strings
    * char
Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

=== Uge 36 ===
==== Dagens Program: ====
Her er video med lidt repetation fra sidst https://www.youtube.com/watch?v=F5p-boEA3I0

Video om variabler https://youtu.be/EEyeOBexN0g
===== Opgave: =====
Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det? <<BR>> <<BR>>
Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp" <<BR>>
Indtast program fra videon og ændre i variable værdier. <<BR>>Kør programmet og se om der virker som du forventer. <<BR>>

Video om data typer https://youtu.be/XQwscaKOAXE
===== Opgave: =====
Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127? <<BR>> <<BR>>
Opret ny console solution i visual studio. <<BR>>
Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp" <<BR>>
Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer. <<BR>>

{{{#!wiki note
Det er ikke så vigtigt om I når det hele. Vi tager det op igen i næste uge.
Tag det roligt og fokuser på skrive program kode rigtigt ind.
}}}
Line 27: Line 140:


=== Uge 36 ===
==== Dagens Program: ====
Her er video med lidt repetation fra sidst https://www.youtube.com/watch?v=F5p-boEA3I0

Video om variabler https://youtu.be/EEyeOBexN0g
===== Opgave: =====
Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det? <<BR>> <<BR>>
Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp" <<BR>>
Indtast program fra videon og ændre i variable værdier. <<BR>>Kør programmet og se om der virker som du forventer. <<BR>>

Video om data typer https://youtu.be/XQwscaKOAXE
===== Opgave: =====
Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127? <<BR>> <<BR>>
Opret ny console solution i visual studio. <<BR>>
Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp" <<BR>>
Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer. <<BR>>

{{{#!wiki note
Det er ikke så vigtigt om I når det hele. Vi tager det op igen i næste uge.
Tag det roligt og fokuser på skrive program kode rigtigt ind.
}}}

=== Uge 37 ===

==== opstarts opgave: ====
Hent filen http://pankoke.dk/files/DemoApp.zip <<BR>>
Udpak og flyt mappen til c:\temp folderen på din computer <<BR>>
har du ikke c:\temp folderen skal du oprette den <<BR>>
Udpak filen DemoApp.Zip <<BR>>
Åben visual studio solution filen (DemoApp.sln)<<BR>>
Kør programmet <<BR>>

==== Dagens Program: ====
Opfølgning på opgave fra sidste uge<<BR>><<BR>>
Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program
    * Integer
    * strings
    * char
Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

=== Uge 38 ===
==== Fra sidste uge: ====
Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

==== Dagens Program: ====
Snak om validering af input
    Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Snak om statement, operators og conditions
   If statement
   en og flere conditions/betingelser https://www.w3schools.com/cs/cs_conditions.php

Et kig på de forskellige operatorer
   Operators https://www.w3schools.com/cs/cs_operators.php

===== Opgave: =====
Lav et program som spørg om brugerens navn og alder.
{{attachment:if_program.jpeg}}

Svar tilbage med navn og hvis brugerens alder ikke er mellem 7 og 17 år oplys brugeren om at han/hun ikke kan gå til Coding Pirates.

=== Uge 39 ===
==== Fra sidste uge: ====
If statement
   en og flere conditions/betingelser

==== Dagens Program: ====
Et kig på '''Int32.TryParse()'''<<BR>>
   Vi laver et lille program hvor vi spørg bruger om alder og tjekker om de har indtastet et tal<<BR>><<BR>>
Egne Metoder<<BR>>
   Uden og med parameter<<BR>>
   Med og uden retur værdi<<BR>><<BR>>
Et kig på Random() objekt.<<BR>>
   hvad er det og hvordan kan vi bruge det i vores program.<<BR>><<BR>>

==== Opgave: ====
Lav et program som udskriver fem tilfældige tal mellem 0 og 100 (int) på skærmen.<<BR>>
Ekstra opgave: ændre så tallene bliver mellem 0 og bruger valgt højeste tal.


C# Begynder

Uge 41

Opsamling på det vi har lært:

Vi laver et spil. Spillet hedder "Gæt tallet"
Spil Flow:<<BR>> Velkomst til brugeren
Spørg bruger om hvad det største tal skal være
Bed brugeren om at gæt tallet
Fortæl om tallet er gættet, eller om det er højere eller mindre end tallet som der blev gættet på.
Forsæt til tallet er gættet.
Fortæl brugeren om hvor mange forsøg der blev brugt.

Ekstra:

Lav indtastnings validering på navn og tal indtastninger
Spørg om brugeren vil spille igen.
Lav en "Spiller 2" som er computer styret. Spiller 1 og Spiller 2 gætter på skift.

Uge 40

Dagens Program:

Et kig på Int32.TryParse()

 • Vi laver et lille program hvor vi spørg bruger om alder og tjekker om de har indtastet et tal

Løkker

Et kig på Random() objekt.

 • hvad er det og hvordan kan vi bruge det i vores program.

Opgave:

Lav et program som udskriver fem tilfældige tal mellem 0 og 100 (int) på skærmen.
Ekstra opgave: ændre så tallene bliver mellem 0 og bruger valgt højeste tal.

Uge 39

Fra sidste uge:

If statement

 • en og flere conditions/betingelser

Dagens Program:

Et kig på Int32.TryParse()

 • Vi laver et lille program hvor vi spørg bruger om alder og tjekker om de har indtastet et tal

Egne Metoder

 • Uden og med parameter
  Med og uden retur værdi

Et kig på Random() objekt.

 • hvad er det og hvordan kan vi bruge det i vores program.

Opgave:

Lav et program som udskriver fem tilfældige tal mellem 0 og 100 (int) på skærmen.
Ekstra opgave: ændre så tallene bliver mellem 0 og bruger valgt højeste tal.

Uge 38

Fra sidste uge:

Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Dagens Program:

Snak om validering af input

 • Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Snak om statement, operators og conditions

Et kig på de forskellige operatorer

Opgave:

Lav et program som spørg om brugerens navn og alder. if_program.jpeg

Svar tilbage med navn og hvis brugerens alder ikke er mellem 7 og 17 år oplys brugeren om at han/hun ikke kan gå til Coding Pirates.

Uge 37

opstarts opgave:

Hent filen http://pankoke.dk/files/DemoApp.zip
Udpak og flyt mappen til c:\temp folderen på din computer
har du ikke c:\temp folderen skal du oprette den
Udpak filen DemoApp.Zip
Åben visual studio solution filen (DemoApp.sln)
Kør programmet

Dagens Program:

Opfølgning på opgave fra sidste uge

Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program

 • Integer
 • strings
 • char

Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Uge 36

Dagens Program:

Her er video med lidt repetation fra sidst https://www.youtube.com/watch?v=F5p-boEA3I0

Video om variabler https://youtu.be/EEyeOBexN0g

Opgave:

Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det?

Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp"
Indtast program fra videon og ændre i variable værdier.
Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Video om data typer https://youtu.be/XQwscaKOAXE

Opgave:

Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127?

Opret ny console solution i visual studio.
Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp"
Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Det er ikke så vigtigt om I når det hele. Vi tager det op igen i næste uge. Tag det roligt og fokuser på skrive program kode rigtigt ind.

Uge 35

Dagens Program:

Hvad er C# og hvad kan vi bruge det til

Installation af udviklings miljø (IDE) Visual Studio Express

ved offline installation brug usbstik og denne installations kommando i program folderen: vs_Community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Sikre at udviklingsmiljøet virker

 • “Hello world” konsol program
  • Kort forklaring på programmets elementer
  • Class
  • Namespace
  • Methode (Main)

Opgave:
 • Ændre ”hello world” programmet så der skrives noget andet i konsollen end ”hello world”

Udstyr
Medbring egen computer med mindst 12GB plads.

Csharp (last edited 2021-11-30 07:33:13 by HenrikPankoke)