Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2021-09-21 11:29:07
Size: 3427
Comment:
Revision 15 as of 2021-09-28 09:00:48
Size: 4083
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
===== Dagens Program: ===== ==== Dagens Program: ====
Line 24: Line 24:
====== Opgave: ====== ===== Opgave: =====
Line 30: Line 30:
===== Dagens Program: ===== ==== Dagens Program: ====
Line 34: Line 34:
====== Opgave: ====== ===== Opgave: =====
Line 40: Line 40:
====== Opgave: ====== ===== Opgave: =====
Line 53: Line 53:
===== opstarts opgave: ===== ==== opstarts opgave: ====
Line 61: Line 61:
===== Dagens Program: ===== ==== Dagens Program: ====
Line 72: Line 72:
====== Fra sidste uge: ====== ==== Fra sidste uge: ====
Line 75: Line 75:
===== Dagens Program: ===== ==== Dagens Program: ====
Line 86: Line 86:
====== Opgave: ====== ===== Opgave: =====
Line 91: Line 91:

=== Uge 39 ===
==== Fra sidste uge: ====
If statement
   en og flere conditions/betingelser

==== Dagens Program: ====
Et kig på '''Int32.TryParse()'''<<BR>>
   Vi laver et lille program hvor vi spørg bruger om alder og tjekker om de har indtastet et tal<<BR>><<BR>>
Egne Metoder<<BR>>
   Uden og med parameter<<BR>>
   Med og uden retur værdi<<BR>><<BR>>
Et kig på Random() objekt.<<BR>>
   hvad er det og hvordan kan vi bruge det i vores program.<<BR>><<BR>>

==== Opgave: ====
Lav et program som udskriver fem tilfældige tal mellem 0 og 100 (int) på skærmen.<<BR>>
Ekstra opgave: ændre så tallene bliver mellem 0 og bruger valgt højeste tal.

C# Begynder

Uge 35

Dagens Program:

Hvad er C# og hvad kan vi bruge det til

Installation af udviklings miljø (IDE) Visual Studio Express

ved offline installation brug usbstik og denne installations kommando i program folderen: vs_Community.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Sikre at udviklingsmiljøet virker

 • “Hello world” konsol program
  • Kort forklaring på programmets elementer
  • Class
  • Namespace
  • Methode (Main)

Opgave:
 • Ændre ”hello world” programmet så der skrives noget andet i konsollen end ”hello world”

Uge 36

Dagens Program:

Her er video med lidt repetation fra sidst https://www.youtube.com/watch?v=F5p-boEA3I0

Video om variabler https://youtu.be/EEyeOBexN0g

Opgave:

Variabler navngives efter CamelCase formatet. Men hvad betyder det?

Opret ny console solution i visual studio.Kald programmet "Variabler" og solution "VariablerApp"
Indtast program fra videon og ændre i variable værdier.
Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Video om data typer https://youtu.be/XQwscaKOAXE

Opgave:

Hvilken variable type vil jeg bruge hvis jeg skal huske værdier som -5 og 127?

Opret ny console solution i visual studio.
Kald programmet "DataTyper" og solution "DataTypeApp"
Indtast program fra videon. Kør programmet og se om der virker som du forventer.

Det er ikke så vigtigt om I når det hele. Vi tager det op igen i næste uge. Tag det roligt og fokuser på skrive program kode rigtigt ind.

Uge 37

opstarts opgave:

Hent filen http://pankoke.dk/files/DemoApp.zip
Udpak og flyt mappen til c:\temp folderen på din computer
har du ikke c:\temp folderen skal du oprette den
Udpak filen DemoApp.Zip
Åben visual studio solution filen (DemoApp.sln)
Kør programmet

Dagens Program:

Opfølgning på opgave fra sidste uge

Skriv kommentar i sit program med tegnene //

Variable kendskab og brug i konsol program

 • Integer
 • strings
 • char

Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Uge 38

Fra sidste uge:

Program eksempler med at få variabler værdier fra bruger og bruge dem i program.

Dagens Program:

Snak om validering af input

 • Hvad sker der hvis brugeren ikke indtaster det vi forventer

Snak om statement, operators og conditions

Et kig på de forskellige operatorer

Opgave:

Lav et program som spørg om brugerens navn og alder. if_program.jpeg

Svar tilbage med navn og hvis brugerens alder ikke er mellem 7 og 17 år oplys brugeren om at han/hun ikke kan gå til Coding Pirates.

Uge 39

Fra sidste uge:

If statement

 • en og flere conditions/betingelser

Dagens Program:

Et kig på Int32.TryParse()

 • Vi laver et lille program hvor vi spørg bruger om alder og tjekker om de har indtastet et tal

Egne Metoder

 • Uden og med parameter
  Med og uden retur værdi

Et kig på Random() objekt.

 • hvad er det og hvordan kan vi bruge det i vores program.

Opgave:

Lav et program som udskriver fem tilfældige tal mellem 0 og 100 (int) på skærmen.
Ekstra opgave: ændre så tallene bliver mellem 0 og bruger valgt højeste tal.

Udstyr
Medbring egen computer med mindst 12GB plads.

Csharp (last edited 2021-11-30 07:33:13 by HenrikPankoke)